1. Respekter andre gjester og hold støyen på et akseptabelt nivå.
  2. Hold området ryddig og sørg for å rydde opp etter deg selv.
  3. Ikke fyr opp grill eller bål utenfor de oppmerkede sonene.
  4. Ikke bruk lydanlegg eller musikkinstrumenter etter 22.00.
  5. Parkering skal skje på anvist plass og ikke til hinder for andre.
  6. Sørg for at avfall blir kildesortert og kastet på de oppmerkede stedene.
  7. All camping må skje inne på campingområdet og ikke på strendene.
  8. Følg alltid anvisninger og regler fra personalet.
  9. Forlat campingplassen bedre enn du fant den.
  10. Følg med på vår Facebookside @Marivold.no