Vi har startet forhandlinger med grunneier «Selskapet for Grimstad Bys Vel» om ny leieavtale. Dagens avtale utløper i 2025.

Vårt ønske er å gjøre bruk av opsjonsretten som ligger i dagens avtale, og forhandle om en ny 25års leieperiode. Vi ønsker å gjøre vårt ytterste for at Marivold fortsatt skal være en attraktiv campingplass. Marivold Camping fremstår i dag som langt mer moderne og innbydende turistanlegg enn for 20 år siden, og vi håper at grunneier vil se på et videre samarbeid som fornuftig for alle parter.

Vi håper å komme i mål med et positivt budskap innen 1.mai 2020.