Gled deg til sommeren 2015; da er våre nye vannaktiviteter på plass!

De fleste av våre gjester, og spesielt barn og ungdom, tilbringer store deler av dagen på vår flotte strand og i vannet. Nå legger vi til rette for enda mer bading.

Til sommeren tilbyr vi flere vannaktiviteter på Marivoll. Gled deg til vanntrampoline og andre aktiviteter som passer både for store og små!