Mer miljøvennlig og grønnere profil

Marivold Camping blir en enda mer miljøvennlig campingplass.

Vi har skiftet ut all belysning i restauranten, i butikken, i servicebygget, i alle hyttene og veibelysningen. Gevinsten er både redusert energiforbruk og et tiltak for et bedre miljø.

Våre sesong gjester har fått nye strømstolper med mulighet til å styre strømforbruket via mobil telefon. Strøm kan nå kobles til når gjesten reiser hjemmefra, og gevinsten er kaldt kjøleskap og litt varme i camping enheten ved ankomst. Og så unngår vi at strømmen står på når campingvogna ikke er i bruk.

Vi har også installert betalingsløsning for dusj. Dette gjør vi for å spare varmtvann eller redusere oppvarming av vann, som er en betydelig del av energiforbruket på en reiselivsbedrift.