Ladestasjon for Elbiler på Marivold Camping.

Marivold Camping har etablert ladestasjon med 6 uttak for elbiler vis a vis resepsjonen. Det er 2 uttak pr stolpe med 32A sikring. Dersom begge uttak er i bruk halveres kapasiteten til 16A sikring pr uttak.

Det er ikke tillatt å lade elbil fra campinganlegget for øvrig eller fra hyttene.