Power Pay strømstolper på Marivold camping

Det er ønskelig å investere i nye strømstolper i 2023 for å få bedre kontroll på energiforbruket. Det er store variasjoner i strømpris gjennom døgnets 24timer. Og selvsagt på de klokkeslett når vi alle har for vane å lage mat eller dusje er strømprisen dyrest. Et stort uttak (strømforbruk) kan fort utløse et høyere effektnivå og gi ytterligere boost i strømpris.

Nye Power Pay strømstolper vil først bli montert for sesongkundene. Betjening av strømstolper skjer fra din telefon.

Ny teknologi med 2-veis kommunikasjon må på plass slik at vi kan følge med på kostnadene. Power Pay strømstolper er en mulig løsning. Vi skal bruke litt tid på å sortere i valgene vi har. Nedenfor beskrives et scenario som forklarer hva som kan bli resultatet av et skifte til nye strømstolper.

Døgngjester vil også i 2023 ha strøm inkludert i prisen.

APP enkel i bruk:

For å få strøm, koble til og scann QR-koden med din telefon. Du blir automatisk registrert ved navn i administrasjonspanelet. Bekreft betaling og strømmen er på. Avslutt når som helst og betaling belastes. Ved å betale direkte på stolpen er det ingen andre som kan benytte din måler. Oppgjøret skjer direkte og du får heller ikke strømregning fra Marivold Camping.

Alle nye stolper har en sikkerhetsbryter. Ønsker du å fjerne kabelen, må bryter først settes i null-posisjon. Gjør du ikke det vil du ikke få ut kabelen. Det vil si, med makt klarer man alt, men da er stolpen ødelagt og systemet varsler hva som har skjedd og hvem som har vært «uheldig» med bruken. Feilaktig håndtering som beskrevet her er å regne som hærverk, og bruker blir erstatningspliktig.