Power Pay strømstolper til sesongcampere 2023

Til alle sesongcampere er det ønskelig å montere nye strømstolper i 2023. Misjonen er å få bedre kontroll på energiforbruket, og da må ny teknologi med 2-veis kommunikasjon på plass slik at både gjesten og driftsansvarlige kan følge med på kostnadene. Med Power Pay strømstolper gis gjesten mulighet til selv å styre sitt forbruk. Det er store variasjoner i strømpris gjennom døgnets 24timer, og da er det viktig å kunne følge godt med. På de klokkeslett når vi alle har for vane å lage mat eller dusje, er strømprisen dyrest. Power Pay strømstolper er en trygg og god løsning. Nye Power Pay strømstolper er operative fra 1.mai 2023 når sesongen starter. Betjening av strømstolper skjer fra din telefon.

Marivold Camping har inngått en forvaltningsavtale med fast lavpris på strøm i et forsøk på å dempe variasjonene i størst mulig grad, men likevel skyter strømprisen i været. Det er ikke enkelt å forklare dette, men vi skal forsøke. Forvaltningsavtalen skal sikre en fast lav strømpris, men deretter får vi tillegg for differanse mellom forbruksvektet områdepris og systemprisen. Det som i utgangspunktet burde vært enkelt å forstå er plutselig ikke så forståelig likevel. På toppen av dette påplusses elsertifikater, enova avgift, forbruksavgift, nettleiehåndtering, nettleie energiledd, nettleie effekt, nettleie fastledd. Når alt er summert har vi funnet vår pris ut til forbruker lik den prisen vi selv betaler. Bedriftene får heller ikke strømstøtte, slik vi er vant med i private husholdninger. Det vi kan si er at våre sesongkunder betaler for eget forbruk lik prisen vi selv betaler for strøm, summert til Kr 4,50 pr kwh inkl mva (og Kr 5,50 pr kwh inkl mva dersom uttaket passerer 3000W). I beløpet på Kr 4,50 / Kr 5,50 ligger da også 9% av beløpet for overvåkningskostnad (IOT Solution) og 3% til betalingstjenesten Stripe.

APP enkel i bruk:

For å få strøm, last ned powerpay app og registrer deg. Koble til, og vri sikkerhetsbryter til 1. Benytt powerpay app og scann QR-koden med din telefon, og følg deretter instruksjonen du får. Du blir automatisk registrert ved navn i administrasjonspanelet. Bekreft betaling og strømmen er på. Avslutt når som helst og betaling belastes. Ved å betale direkte på stolpen er det ingen andre som kan benytte din måler. Oppgjøret skjer direkte og du får heller ikke strømregning fra Marivold Camping.

Alle nye stolper har en sikkerhetsbryter. Ønsker du å fjerne kabelen, må bryter først settes i null-posisjon. Gjør du ikke det vil du ikke få ut kabelen. Det vil si, med makt klarer man alt, men da er stolpen ødelagt og systemet varsler hva som har skjedd og hvem som har vært «uheldig» med bruken. Feilaktig håndtering som beskrevet her er å regne som hærverk, og bruker blir erstatningspliktig.