Sesongplasser

Vi har 75 sesongplasser totalt. Sesongplassene er regulert innenfor følgende beskrivelse;

Det totale arealet som tillates er 75 kvm. Innenfor dette området skal vogn, telt, bil og uteplass beregnes. På Marivold Camping tillater vi ikke spikertelt, da vi mener slike innretninger er med å «privatisere» hele campingplassen, dog tillates type Vivaldi vintertelt i duk. Døgngjester vil føle seg mer velkommen når alle andre enheter har tilsvarende telt-utstyr og fortelt i duk. Prisen for sesongplass 2023 er Nok 29.000 inkl mva.

Tidlig Januar 2023 sender vi ut leiekontrakt og info-brev for det gjeldende året. Dette vil fra 2023 bli sendt med digital signering via Scrive, og gjestene bekrefter å ha mottatt med bank-id.

Leieforholdet gjelder for 1 år av gangen, og må aksepteres og fornyes hvert år.

Vi har fortsatt flere sesonggjester som fjerner vogn og utstyr etter sesongen, men ønsker du å la vogn og telt bli stående gjennom vinteren kommer et tillegg på Nok 2000 inkl mva (herav Nok 500 for vogn, og Nok 1500 for telt).

Sesongen 2023 varer fra 1.mai og til 15.september.

CAMPINGREGLER 2023

  • Alle sesong-gjester skal signere elektronisk med Bank-ID, for å ha mottatt, forstått og akseptert innhold i informasjonsbrev og kontrakt før hver sesong. Dette skrivet sendes ut i januar måned hvert år, med svarfrist på 20 dager. Dersom skrivet ikke blir signert, vil du som gjest ikke kunne benytte plassen og er nødt til å fjerne alle eiendeler innen 1.april.
  • All gammel gjeld må være oppgjort før ny sesong starter hos oss på Marivold Camping.
  • Det er ikke tillatt med fremleie av campingenheten.
  • Fra sesongen 2023 varsles at sesong-gjester med oppstillingsplass i område ved butikken har lov å selge vogn og annet utstyr, men plassen vil fra nå bli holdt av til døgntrafikk. Nye sesong-gjester (kjøpere) vil bli tilbudt oppstillingsplass et annet sted på campingplassen, ev må ny eier frakte bort utstyret hvis ikke vårt tilbud kan aksepteres.
  • Salg av campingvogn på Marivold Camping er et oppgjør mellom kjøper/selger. Marivold Camping tar ingen kommisjon av et slikt salg, men vi ønsker å treffe fremtidige sesong-gjester før salget regnes som helt oppgjort. Vi er heldige som har mange flotte fastboende gjester, og det er viktig for oss å sikre at miljøet på plassen er det aller beste.
  • Det er ikke tillatt å benytte campingenheten utenom den oppgitte sesongperioden. I 2023 er den satt til 1.mai-15.september. Et unntak fra denne regelen gjelder for gjester som har mer enn 2timer kjøretid, ved ettersyn/kontroll, store nedbørsmengder i form av snø, skift av fuktstrømper ol. Da tillates 2 ekstra overnattinger ifbm sjekk av vogn og utstyr.
  • Til slutt en oppfordring til alle våre gjester, hjelp oss å holde campingplassen og bygninger fri for søppel og svabre bort vann på gulvet etter dusjing.
  • Hundeposer kastes ved søppel-sorteringen og ikke inn på toalettene.