Vi etablerer ny tømmestasjon for bobiler våren 2016.

Ca 15.mai er anlegget klart til innvielse og bruk. All utslipp av grovvann og tømming av toaletter vil nå få sin egen plass, med muligheter for spyling og rengjøring. Samtidig blir det mye hyggeligere når vi skiller persontrafikk til servicebygg fra «renovasjonsoppgavene».