Toaletter og dusjer

Vi har startet arbeidet med å renovere det øvre servicebygget. Oppe er 6 store familiebad ferdig, og vi vil fortsette oppussingsarbeidet ved passende anledning. De høye strømkostnadene og 2 korona-år hvor vi har vært stengt ned totalt 3 ganger har utsatt arbeidet. Men vi er fast bestemt på å fortsette arbeidet når anledningen byr seg.

Servicebygget i Paradisbukta søkes revet og erstattet med nybygg. Vi vil prioritere dette bygget i forbindelse med videre utbygging av campingen.