Tømmestasjon og søppelavfall

Tømmestasjon. Kloakken spyles ned i maskinen, mens gråvann slippes i sluken i betongen. Ønsker du vannpåfylling bør du benytte egen slange når du fyller fra denne vannkranen.

Like ved siden av tømmestasjonen er samlingssted for avfall. Nytt fra januar 2023 er krav om kildesortering også for campingplasser. Alle dunker og beholdere vil bli tydelig merket, så krysser vi fingre for at vi denne gang lykkes med ordningen.

Gjester må selv kjøre til avfallsdeponi i Østerhus med alt av campingutstyr og annet som medbringes til campingen.