Vi bygger ny infrastruktur i Paradisbukta i 2015

Campingområdet i Paradisbukta skal gjennom en omfattende utbedring. Vi bygger ny vegbelysning fra Paradisbukta og helt opp til innkjøringen til Beverdalen. Vi legger også ny strømtilførsel til alle vogner samt kabel-TV i dette området.

Der det er praktisk mulig vil alle nye strømbokser bli plassert inntil fjellsidene og fjernet fra vegen. Det blir estetisk mye finere, og også langt enklere å manøvrere bil med campingvogn på slep, uten å slå borti noe.

Vi sørger samtidig for å legge nye overvannsledninger i hele området.